Yeşil Projeler

Kargılık HES 24 MW

Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş

Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş
Kargılık HES 24 MW, Keşiş Çayı, Andırın, Kahramanmaraş

Kargılık HES, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Bulgurkaya Köyü Kargılık Mahallesi sınırları içerisinde çevreye en az zarar planlanarak gerçekleştirilen bir nehir tipi hidroelektrik santralidir. Kargılık HES projesi, çevresel etkileri minimumda tutmak amacıyla tasarlanmış olup 270.000 metreküp hacimli regülatör yapısı, 1074 metre iletim kanalı, yükleme havuzu, 548 metre cebri boru ve santral binası yapıları ile tamamlanmıştır. İnşaatı 24.04.2005 tarihinde tamamlanan proje, aynı yıl Bakanlık geçici kabulü alarak işletmeye açılmış, kesin kabulü ise 27.04.2006 tarihinde yapılmıştır.


Proje sahası içerisinde 4150 adet badem ağacı, 1470 adet ceviz ağacı, 735 adet meyve ağacı olmak üzere toplamda 6355 adet ağaç dikilmiştir, bu da projenin çevresel sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. Kargılık HES projesinin yıllık planlanan üretimi 71.000 MWh'tir. Ayrıca, yıllık olarak bu üretim, 43.717 ton karbondioksit salınımına eşdeğer bir yeşil enerjiye denk gelmektedir. Projemiz, 2005 yılından bu yana üretimde olup, gönüllü karbon standardı olan VCS 2007.1'e göre geliştirilmiş bir projedir.


Kargılık HES, elektrik üretiminde fosil yakıtların yerine yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji ile fosil yakıtların neden olduğu karbon salınımını azaltmaya ve global ısınma ile mücadeleye katkı sağlamaktadır. Bu gönüllü karbon azaltımı projesi, karbon emisyonlarını fosil yakıt tüketen enerji santralleri yerine, yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan santrallerle ikame ederek çevresel etkiyi olumlu yönde etkilemektedir. Projemizin temel amacı, enerjiyi en etkili, çevreci ve sürdürülebilir bir şekilde üretirken çevresel ve sosyal sorumlulukları yerine getirmektir.

Proje yeri Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesi - Keşiş Çayı
Lisans no. EÜ/ 133-25/ 172
Lisans yürürlük tarihi 24.04.2003
Bağlı olduğu trafo merkezi Andırın TM (154 kV)
Kurulu gücü 24 MW
Türbin tipi Dikey Francis
Net düşü 145 m
Proje debisi 18 m³
Yıllık ortalama toplam üretim 67.774 kWh
Geçici kabul tarihi / Kesin kabul tarihi 24.04.2005 / 27.04.2006
Yıllık Üretimler 2020- 71.340 kWh
2021 - 47.274 kWh
2022- 59.476 kWh
Proje lokasyonu

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız

Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini Türkiye nin az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. Proje sahibi bölgeye gönüllü olarak 5,600'den fazla badem ve ceviz ağacı dikmiştir.

“Proje inşaat aşamasında ve bitiminde bölgede iş imkanı sağlamıştır. Ben bu bölgede Bulgurkaya Köyü’nde oturuyorum ve projeden faydaIanıyoruz. Şu zamana kadar çevrede herhangi bir sorun veya kirlilik ile karşılaşmadık. Civar halklar olarak projelerin faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

Muzaffer Çeribaş, Traktör Şöförü