Kurumsal

Kalite Anlayışı ve Sertifikasyon

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş'nin temel ilke ve taahhütleri şu şekildedir:

  • Müşterilere Güvenilir ve Ekonomik Enerji Sağlama: Şirket, müşterilerine güvenilir, ekonomik ve çevreye duyarlı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerji sunmayı amaçlar.
  • Şeffaflık ve Kalite Odaklı Yaklaşım: Hizmetlerinde şeffaflık ve kalite odaklı bir yaklaşım benimseyerek enerji ihtiyaç ve taleplerini en yüksek verimle karşılamayı hedefler.
  • Kalite Anlayışı: "Kalite sürekli gelişmeyi öngörür!" felsefesine dayalı olarak, şirket kalite anlayışını şeffaflık, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemeyi, işleri en iyi şekilde yapmayı ve sürekli gelişmeyi esas alarak şekillendirir.
  • Sürekli Gelişme: Piyasa ve rekabet şartları ne olursa olsun sürekli gelişmeyi ilke edinir, şirket hedeflerine etkin süreçler doğrultusunda ilerlemeyi amaçlar.
  • Teknoloji Kullanımı: Sektörel gelişmeleri yakından takip eder ve en son teknoloji ürünlerini süreçlerinde kullanarak verimliliği artırmayı hedefler.
  • Hukuki Uyum: Enerji sektöründe ve ülkede meydana gelen değişimleri yakından takip eder, yürürlükteki yasalara uyumlu enerji üretimi ve tedariğini gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
  • Çalışan Destek: Her bir çalışanını değerli gören şirket, çalışanlarını kendilerini geliştiren ve yenileyebilen birer takım üyesi olmaları için destekler.
  • Toplumsal Sorumluluk: Şirket, çevreye duyarlı bir şekilde hareket ederek, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme taahhüdünü sürdürür.

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş, bu ilke ve taahhütleri doğrultusunda sektörde öncü ve örnek bir şirket olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

VCS (Doğrulanmış Karbon Standardı), gönüllü karbon dengeleme alanında lider ve küresel bir standart olarak kabul edilmektedir. Bu standart, İklim Grubu, Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği, Dünya Ekonomik Forumu ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi tarafından 2006 yılında oluşturulmuştur.

VCS programı, karbon kredisi ticaretine öncülük etme rolüyle bilinir. Program, bu kredilerin tamamının gerçek, ölçülebilir, ek fayda sağlayan, kalıcı, bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmış, orijinal ve izlenebilir olmasına büyük bir vurgu yapar. Onaylanan projelerle ilgili ayrıntılara, VCS'in çevrimiçi kayıt sisteminden ulaşmak mümkündür. Bu sayede karbon kredilerinin doğuşundan emekli edilmesine kadar olan süreçte şeffaf bir izleme mekanizması oluşturulmaktadır. Kasım 2008'de, bu standartlar tarım, ormancılık ve diğer arazi odaklı projeler için prensipler belirlemiştir.

Daha fazla bilgi için: www.v-c-s.org

VCS VCS