Kurumsal

Çevre Politikası

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., çevreyi bir gelecek mirası olarak değil, yaşamsal bir emanet olarak görmekte ve toplumsal sorumluluk bilinciyle çevre bilincini güçlendirmeyi, daha sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye inşa etmeyi misyon edinmektedir. Şirket, çevre ve doğal kaynaklarımızın korunması konusunda sürdürülebilirlik ilkesine dayalı bir çevre anlayışı ve yönetim sistemiyle faaliyet göstermektedir. Tektuğ'un yenilenebilir enerji yatırımlarında aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:

  • Yasalara uygun ve en verimli şekilde doğal kaynakları kullanma,
  • Çevre dostu teknoloji ve ekipmanları kullanarak emisyonları asgariye indirme,
  • Çevreyle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere tam uyum ve çalışanlara çevre bilinci aşılama,
  • Kirliliği kaynağında engelleyecek sistemler geliştirme,
  • Yeni yatırımlarda yerel paydaşları ve çevresel etkileri göz önünde bulunduran etki analizleri yapma,
  • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izleme ve yönetme.

Bu çerçevede, şirket doğaya verilen zararı minimuma indirmek için santrallerin bulunduğu bölgeye uygun şekilde 35,000'den fazla ağaç dikmiş ve gelecek yatırımlarda da bu öncü çevre anlayışını devam ettirecektir.

VCS (Doğrulanmış Karbon Standardı), gönüllü karbon dengeleme alanında lider ve küresel bir standart olarak kabul edilmektedir. Bu standart, İklim Grubu, Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği, Dünya Ekonomik Forumu ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi tarafından 2006 yılında oluşturulmuştur.

VCS programı, karbon kredisi ticaretine öncülük etme rolüyle bilinir. Program, bu kredilerin tamamının gerçek, ölçülebilir, ek fayda sağlayan, kalıcı, bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmış, orijinal ve izlenebilir olmasına büyük bir vurgu yapar. Onaylanan projelerle ilgili ayrıntılara, VCS'in çevrimiçi kayıt sisteminden ulaşmak mümkündür. Bu sayede karbon kredilerinin doğuşundan emekli edilmesine kadar olan süreçte şeffaf bir izleme mekanizması oluşturulmaktadır. Kasım 2008'de, bu standartlar tarım, ormancılık ve diğer arazi odaklı projeler için prensipler belirlemiştir.

Daha fazla bilgi için: www.v-c-s.org

VCS VCS