Enerji Satışı

Karbon Ticareti

Karbon ticareti, dünya genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bir çözüm olarak ortaya çıkan bir ticaret mekanizmasıdır. Temelde, sera gazı emisyonlarını azaltan veya absorbe eden faaliyetleri teşvik ederek, emisyon haklarının alınıp satılmasını içerir. İşte karbon ticaretinin ana unsurları:

  1. Emisyon Hedefleri ve Kotalar: Ülkeler ve şirketler, belirli bir dönemde atmosfere salmaya izin verilen toplam sera gazı miktarını belirler. Bu, belirlenen emisyon kotasını aşanlar için bir sorumluluk yaratır.
  2. Emisyon Hakları ve Krediler: Belirlenen kotaları aşanlar, emisyon haklarına sahip olanlarla bu hakları alıp satma veya emisyon kredisi alarak kotalarını dengeleme şansına sahiptir. Emisyon kredileri, bir ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun azaltılmasını temsil eder.
  3. Ticaret Piyasası: Karbon ticareti, emisyon haklarının ve kredilerinin alınıp satıldığı bir pazarda gerçekleşir. Bu ticaret genellikle özel sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında veya bir ülkeden diğerine yapılır.
  4. Sürdürülebilir Projelerin Teşviki: Karbon ticareti, sera gazı emisyonlarını azaltan veya absorbe eden sürdürülebilir projelere finansman sağlar. Bu projeler, rüzgar enerjisi, enerji verimliliği, orman koruma gibi alanlarda olabilir.
  5. Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele: Karbon ticareti, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir araç olarak görülür. Şirketler ve ülkeler, emisyonlarını kontrol altına alırken aynı zamanda sürdürülebilir projelere yatırım yaparak çevresel etkileri azaltmış olurlar.

Karbon ticareti, küresel düzeyde iklim hedeflerine ulaşma çabalarında önemli bir rol oynar. Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluklar konusundaki bilincin artmasıyla birlikte, karbon ticareti giderek daha fazla benimsenen bir strateji haline gelmektedir.