Enerji Satışı

Enerji Satış İşlemleri

Serbest Tüketici

Serbest Tüketici ifadesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi tüketim sınırını aşan veya iletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişidir. Ayrıca, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine sahip olanlar da serbest tüketici olarak kabul edilir. Serbest tüketici olma hakkı, bu kriterlere uyan tüketicilere, elektrik tedarikçisini seçme serbestisi tanır ve böylece rekabet avantajından yararlanma imkanı sağlar.


Serbest Tüketici Limiti

Elektrik piyasasında serbest tüketici kavramı, 2002 yılında Türkiye'nin enerji sektöründe uygulanan bir düzenleme ile hayata geçmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, belirli bir elektrik tüketim miktarını aşan tüketicilere "serbest tüketici" statüsü tanınmıştır. 2002 yılında başlayan bu uygulamada, serbest tüketici limiti 2023 yılı itibarıyla 1.000 kWh olarak belirlenmiştir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, Serbest Tüketici Limiti her yılın ocak ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenir ve Ocak ayı sonuna kadar Resmi Gazete ve EPDK'nın resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulur. 2023 yılı için belirlenen serbest tüketici limiti yılda 1.000 kWh ve üzeridir.

Serbest tüketiciler, EPDK tarafından belirlenen bu limitin üzerinde elektrik tüketen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu tüketicilere, istedikleri elektrik tedarikçisinden enerji satın alma hakkı tanınmıştır. Serbest tüketiciler, ikili anlaşmalarının herhangi bir nedenle sona ermesi veya talep etmeleri durumunda, bulundukları bölgedeki görevli tedarik şirketinden (EPDK tarafından onaylanan tarifeler üzerinden elektrik satışı yapan şirket) son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alabilirler.

Serbest tüketici olabilmek için gerekli elektrik miktarı, yani Serbest Tüketici Limiti, her yılın ocak ayında EPDK tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. Bu düzenleme, Türkiye'de elektrik piyasasının serbestleşmesi ve özelleşmesi kapsamında yapılmıştır. Serbest tüketici olma hakkı, elektrik dağıtım şirketi veya bölgesine bağlı olmaksızın aylık 250 TL ve üzeri fatura ödeyen herkese tanınmıştır. Bu düzenleme, tüketicilere farklı elektrik şirketlerini tercih etme ve çeşitli tarifeleri kullanma imkanı sağlamaktadır. 


Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son Kaynak Tedarik Tarifesi, yılda 1 milyon kWh üzeri elektrik tüketen Ticarethane ve Sanayi tarifesi abonelerine özel bir enerji tedarik tarifesidir. Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. olarak bu müşterilere en avantajlı enerji tedarik anlaşmalarını sunmaktayız. Tarife kapsamındaki müşteriler, 2023'te 100 milyon kWh (mesken ve tarım) veya 1 milyon kWh (diğer aboneler) tüketimi olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Enerji birim fiyatları, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifeden bağımsız olarak hesaplanır. Bu özel tarife, büyük ticarethaneler ve sanayi kuruluşları için avantajlı bir enerji tedarik seçeneği sunar.

IREC sertifikası faaliyetleri

Şirketimiz, elektrik enerjisini güneş, su ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde eder ve bu enerjinin tamamı IREC sertifikaları ile belgelenir. IREC sertifikaları, elektrik üretim kaynaklarının çevreci olduğunu kanıtlar ve tüketicilere çevre dostu enerji kullanımı sağlar. Bu sertifikalar, enerji üreticileri ile tüketiciler arasında bir bağlantı kurarak, kaynakların izlenmesini ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eder. Ayrıca, ulusal ve uluslararası enerji hedeflerine katkıda bulunur, karbon salımını azaltır ve sürdürülebilirlik sağlar. Bu yöntem, elektrik üretim ve tüketim süreçlerini izleyerek, çevre dostu enerji kullanımını destekler. Tüketicilere sunduğumuz IREC sertifikaları, enerji kaynaklarının çevreci olduğunu kanıtlayarak, sürdürülebilirlik ve çevresel etki azaltma amaçlarını destekler.


Elektrik Tedarikçisinin Seçilmesi ve Elektriğin İletilmesi

Serbest tüketici belgesine sahip olan her tüketici, elektrik ticareti lisansına sahip tüm elektrik satış şirketlerinden ikili anlaşma kapsamında elektrik tedarik edebilir. Bu tüketicilerin mevcut elektrik tesisat sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapmalarına gerek yoktur; teknik olarak elektrik tedariği mevcut tesisat üzerinden devam eder.


Faturalama ve Ödemeler

Serbest tüketicilerin elektrik faturaları, yaptıkları ikili anlaşma çerçevesinde seçtikleri tedarikçi tarafından kesilir ve anlaşmada belirtilen fiyatlar ile ödeme koşulları geçerlidir.

Hizmet sunduğumuz alanlara şu şekilde odaklanıyoruz:

  • Müşteri tüketim profillerine uygun tarifeler sunma,
  • Aylık tüketim profili raporları hazırlama,
  • Faturaları kontrol edilebilir endeks değerleriyle düzenleme,
  • Reaktif tüketim kontrolü ve raporlama,
  • Geçmişe dönük tüketim analizleri sağlama,
  • Müşterilere 3 ayda bir güncellenen tarife bilgilerini şeffaf bir şekilde iletme.