Enerji Satışı

Enerji Piyasası İşlemleri

2001 yılında kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir dönüşümü başlattı.

Bu yasayla, enerji arz güvenliğinin sağlanması, sektörde verimliliğin artırılması ve rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedeflendi. Elektrik piyasasındaki üreticiler, ürettikleri elektriği ortak bir havuz mantığıyla çalışan iletim sistemine ileterek, bu enerjiyi tüketicilere ulaştırırlar. Türkiye'deki tüm tüketiciler, ortak bir elektrik havuzundan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.

Müşterilerimizin ihtiyacı olan elektriği Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üreterek Türkiye elektrik sistemine müşterilerimiz adına aktarıyoruz. Bu süreçte, müşterilerimiz mevcut elektrik hatlarında herhangi bir değişiklik yapmadan, Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından üretilen elektriği havuz sisteminden kullanma avantajına sahiptirler. Bu sayede müşterilerimiz, sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji kullanımı sağlamış olurken, yerli kaynaklara destek olmanın gururunu yaşarlar. 

Sayaçların Okunması

Elektrik sayacı okuma süreci, dağıtım şirketleri tarafından yasal yetki ve sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirilir. Serbest tüketicilerin elektrik sayacı endeks bilgileri, okuma işlemi sonrasında hazırlanan "Sayaç Okuma Tutanağı" ile birlikte ilgili elektrik tedarikçilerine iletilir.


Faturaların Hazırlanması ve Ödeme Süreci

Elektrik sayaç endeksleri, elektrik satış şirketleri tarafından oluşturulan tutanaklarla birlikte alınır ve serbest tüketicinin anlaşma koşulları çerçevesinde fatura tutarları belirlenir. Tüketiciler, fatura tutarlarını elektrik satış şirketine belirlenen anlaşma koşulları doğrultusunda öderler.


Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri

Elektrik tarifeleri, üç aylık dönemler halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanır ve kamuoyuna duyurulur. Elektrik satış şirketleri ile yapılan anlaşma koşulları çerçevesinde, tüketicilerin elektrik fiyatları hesaplanır ve bu fiyatlar müşteri faturalarına yansıtılır.


Arızalar ve Bakım

Serbest tüketicilerin elektrik tesisatlarındaki arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması, tüketicinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluluğundadır.