Projeler

Sırımtaş HES 28 MW

Sincik, Adıyaman, 2013

Tamamlanan HES Projeleri

Devam Eden HES Projeleri

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Diğer Projeler


Sırımtaş HES projesi Adıyaman İli, Sincik İlçesi sınırları içerisinde Birimşe Çayı üzerinde bulunmaktadır. Projemiz için 01.04.2009 tarihinde üretim lisansı alınmıştır. Proje sahası için gerekeli izinler alındıktan sonra Mayıs 2010 tarihinde inşaat işlerine başlanmıştır. Proje kapsamında 33.863.512 m³ hacimli rezervuar alanı, 4557 metre iletim kanalı, yükleme havuzu, 719 metre cebri boru ve santral binası inşaatı devam etmektedir. 2013 Aralık ayında tesis tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

Proje Lokasyonu

Sincik, Adıyaman
Türkiye

Proje yeri Adıyaman, Sincik - Birimşe Çayı
Lisans no. EÜ/ 2041-7/ 1452
Lisans yürürlük tarihi 01.04.2009
Bağlı olduğu trafo merkezi Sincik Havza TM (33 kV)
Kurulu gücü 28 MW
Türbin tipi Yatay Francis
Net düşü 160 m
Proje debisi 18,92 m3
Yıllık ortalama toplam üretim 73.276.000 kWh

ENERJİ SATIŞI

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., %100 yerli yenilenebilir kaynaklardan ve çevreye zarar vermeden ürettiği elektrik enerjisini mevcut elektrik tarifelerinden daha uygun fiyata sunarak müşterileri için ciddi avantajlar sağlamaktadır.