Projeler

Kargılık HES 24 MW

Kahramanmaraş, 2006

Tamamlanan HES Projeleri

Devam Eden HES Projeleri

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Diğer Projeler

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş' ye ait olan Kargılık HES, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Bulgurkaya Köyü Kargılık Mahallesi sınırları içerisinde çevreye en az zarar planlanarak gerçekleştirilen nehir tipi hidroelektrik santralidir. Kargılık HES projesi 270.000 m³ hacimli regülatör yapısı, 1074 metre iletim kanalı, yükleme havuzu, 548 metre cebri boru ve santral binası yapıları ile inşaatı tamamlanarak 24.04.2005 tarihinde Bakanlık geçici kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır. 27.04.2006 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.

Proje sahası içerisinde 4150 adet badem ağacı, 1470 adet ceviz ağacı, 735 adet meyve ağacı olmak üzere toplamda 6355 adet ağaç dikilmiştir.

Kargılık HES projemizin yıllık planlanan proje üretimi 71.000 MWh' tır. Ayrıca yıllık olarak bu 43,717 t karbondioksit salımına eş değer bir yeşil enerjiye karşılık gelmektedir. Yenilenebilir enerji üreten santral 2005 yılından beri üretimde olup gönüllü karbon standardı olarak VCS 2007.1'e göre geliştirilmiş bir projedir.

Kargılık HES projesi elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektrik ile fosil yakıtların neden olduğu karbon salımını azaltmaya ve global ısınma ile savaşmaya yardımcı olmaktadır. Bu gönüllü karbon azaltımı projesi karbondioksit emisyonlarını fosil yakıt tüketen enerji santralleri yerine, yenilenebilir enerji kaynakları çalışan ile santraller ile ikame ederek çevreye pozitif etkide bulunmaktadır. Bu gönüllü karbon emisyon yatırımının esas amacı enerjiyi en etkili, çevreci ve sürdürülebilir bir yolla elde ederken çevresel ve sosyal sorumluluklarını da yerine getirmektir.

Proje Lokasyonu

Andırın, Kahramanmaraş
Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız

Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini Türkiye nin az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. Proje sahibi bölgeye gönüllü olarak 4,900 badem ceviz ağacı dikmiştir.

"Proje inşaat aşamasında ve bitiminde bölgede iş imkanı sağlamıştır. Ben bu bölgede Bulgurkaya Köyü'nde oturuyorum ve projeden faydaIanıyoruz. Şu zamana kadar çevrede herhangi bir sorun veya kirlilik ile karşılaşmadık. Civar halklar olarak projelerin faydalı olduğunu düşünüyoruz."
Muzaffer Çeribaş, Traktör Şöförü

Proje yeri Kahramanmaraş, Andırın, Keşiş Çayı
Lisans no. EÜ/ 133-25/ 172
Lisans yürürlük tarihi 24.04.2003
Bağlı olduğu trafo merkezi Andırın TM (154 kV)
Kurulu gücü 24 MW
Türbin tipi Dikey Francis
Net düşü 145 m
Proje debisi 18 m³
Yıllık ortalama toplam üretim 71.000.000 kWh
Geçici kabul tarihi / Kesin kabul tarihi 24.04.2005 / 27.04.2006
Yıllık üretimleri:
2005 33.375.100 kWh
2006 67.316.000 kWh
2007 45.415.100 kWh
2008 56.293.300 kWh
2009 91.036.980 kWh
2010 87.057.012 kWh
2011 82.227.640 kWh
2012 84.207.470 kWh

ENERJİ SATIŞI

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., %100 yerli yenilenebilir kaynaklardan ve çevreye zarar vermeden ürettiği elektrik enerjisini mevcut elektrik tarifelerinden daha uygun fiyata sunarak müşterileri için ciddi avantajlar sağlamaktadır.