Projeler

Andırın HES 42 MW

Andırın, Kahramanmaraş, 2010

Tamamlanan HES Projeleri

Devam Eden HES Projeleri

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Diğer Projeler

Tektuğ Elektrik Üretim A. Ş.'ye ait olan 42 MW kurulu gücündeki Andırın HES, Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesi sınırları içerisinde bulunan Keşiş çayı üzerinde, Kesik / Kocafakılı mevkiinde rezervuar yapıları ile Santral binasının bulunduğu Bulgurkaya Köyü Kargılık Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 Km'lik bir mesafede kurulmuştur. Proje alanı makilerle çevrili engebeli bir yapıya sahip ve kısıtlı tarım olanakları söz konusudur. Proje sahası içerisinde 800 adet kiraz ağacı, 650 adet nar ağacı ve az sayıda elma, armut gibi meyve ağaçları dikilmiştir ve yetiştirilmektedir.

Andırın HES projesi için 24.04.2003 tarihinde lisans alınmıştır. 2008 yılında inşaatına başlanmıştır. 17.000.000 m³ hacimli rezervuar alanı, su alma yapısı, 11 kilometre iletim kanalı, 3 kilometre cebri boru ve santral binası ile 2010 yılı ağustos ayında tamamlanmıştır. 03.09.2010 tarihinde Bakanlık kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır ve halen üretimine devam etmektedir.

Andırın HES'in mansabında Keşiş çayı üzerinde işletmede olan 24 MW Kurulu güçte şirketimize ait Kargılık HES bulunmaktadır. Andırın HES'te türbinlenerek enerjisi alınan su Kargılık HES su iletim kanalına verilerek tekrar enerji üretilmektedir.

Proje Lokasyonu

Andırın, Kahramanmaraş
Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkımız

Tektug Enerji yenilenebilir enerji projelerini Türkiye'nin az gelişmiş bolgelerinde kurmaktadır. Proje sahibi Andırın Kaymakamlığı, Öğretmen Evi, Öğrenci Yurdu ve Belediye Başkanlığı'na inşaat malzemeleri ve yol parke taşları hibe etmiştir.

Ayrıca Andırın İlçesi sınırlarındaki köy yolları bakım ve onarımı yapılmıştır. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gösterilen orman yollar,  Kır Kahvesi Tesisi, su deposu ve içme suyu kanalı açılmıştır.

Proje yeri Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi - Keşiş Çayı
Lisans no. EÜ/ 133-24/ 171
Lisans yürürlük tarihi 24.04.2003
Bağlı olduğu trafo merkezi Andırın TM(154 kV)
Kurulu gücü 42 MW
Türbin tipi Pelton
Net düşü 636 m
Proje debisi 7,5 m3
Yıllık ortalama toplam üretim 105.659.000 kWh
Geçici Kabul Tarihi 03.09.2010
Yıllık üretimleri:
2010 12.651.970 kWh
2011 120.414.820 kWh
2012 115.845.830 kWh

ENERJİ SATIŞI

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., %100 yerli yenilenebilir kaynaklardan ve çevreye zarar vermeden ürettiği elektrik enerjisini mevcut elektrik tarifelerinden daha uygun fiyata sunarak müşterileri için ciddi avantajlar sağlamaktadır.