Enerji Piyasası İşlemleri

Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş., %100 yerli yenilenebilir kaynaklardan ve çevreye zarar vermeden ürettiği elektrik enerjisini mevcut elektrik tarifelerinden daha uygun fiyata sunarak müşterileri için ciddi avantajlar sağlamaktadır.

2001 yılında kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Türkiye'de liberal elektrik piyasasına geçiş başlamıştır. Bu kanun ile temel olarak:

  • Enerji arz güvenliğinin sağlanması,
  • Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması,
  • Rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması,
amaçlanmıştır.

Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır ve tüketildiği anda üretilmektedir. Elektrik piyasasındaki tüm üreticiler, ürettikleri elektriği ortak bir havuz mantığında çalışan elektrik sistemine iletmektedirler. Türkiye'deki tüm tüketiciler de ortak elektrik havuzundan elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Müşterilerimizin ihtiyacı olan elektriği, Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. olarak sadece yerli yenilenebilir kaynaklardan üreterek Türkiye elektrik sistemine müşterilerimiz adına aktarmaktayız. Müşterilerimizde mevcut elektrik hatlarında hiçbir değişiklik yapmadan, Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. 'nin onların adına üretmiş olduğu elektriği havuz sisteminden kullanmaktadırlar.

Sayaçların Okunması

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Serbest Tüketicilerin sayaçları da bu kapsamda bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır.

Serbest tüketicilerin okunan endeks bilgileri "Sayaç Okuma Tutanağı" ile birlikte elektrik tedarikçilerine gönderilmektedir.

Faturaların Hazırlanması

Sayaç endekslerini, ilgili tutanak dahilinde alan elektrik satış şirketleri fatura tutarlarını, serbest tüketici ile yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde oluşturmaktadırlar. Tüketiciler fatura tutarlarını anlaşma kapsamında belirlenen koşullar dahilinde elektrik satış şirketine ödemektedirler.

Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından onaylanmakta ve yayınlanmaktadır. Elektrik satış şirketlerinden elektrik tedariğini gerçekleştiren tüketicilerin elektrik fiyatları, yapılan anlaşma koşulları dahilinde belirlenen hesap yöntemi ile hesaplamakta ve müşterinin faturasına yansıtılmaktadır.

Arızalar ve Bakım

Serbest tüketicilerin elektrik tesisatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması, tüketicinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluğundadır.

ENERJİ SATIŞI
BİLGİ HATTI

Gaziantep:
T: +90 (342) 230 29 05-06-07
F: +90 (342) 231 10 72

İstanbul
T: +90 (212) 290 35 90-91
F: +90 (212) 290 25 30

tektug@tektug.com
ticaret@tektug.com