Çevre Politikası

Yarınlarımızın da bugünler kadar aydınlık olabilmesi için Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş faaliyetlerini çevreye duyarlı bir anlayışla sürdürmektedir.

Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Tektuğ yenilenebilir enerji yatırımlarında:

  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı;
  • Çevre ile uyumlu, en son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak emisyonlarımızı asgariye indirmeyi;
  • Çevre ile iligili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı ve tüm çalışanlarımıza bu bilinci aşılamayı;
  • Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirmeyi;
  • Yeni yatırımlarda yerel paydaşları ve çevre faktörünü de göz önüne alan etki analizleri yapmayı;
  • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonları izlemeyi ve yönetmeyi taahüt etmektedir.

Bu çerçevede yapmış olduğu yatırımlarda doğaya verilen zararı minimize etmek amacıyla santrallerin bulunduğu yöreye ve iklime uygun toplam 20,000 ağaç dikmiştir ve devam eden yatırımlarda da aynı anlayışla çalışmaktadır.

Erkenek ağaç dikimi

Gönüllü Karbon Standardı (VCS)

VCS gönüllü karbon offsetleme konusunda lider ve global standard olma özelliğine sahiptir. Standard 2006 yılında İklim Grubu, Uluslararası Emisyon Ticereti Birliği, Dünya Ekonomik Forumu ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi tarafından kurulmuştur.

VCS programı, ticaretine vesile olduğu karbon kredilerinin tümünün gerçek, ölçülebilir, artı fayda sağlayan, kalıcı, bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmış, özgün ve izlenebilir olmasına büyük önem vermektedir. Tüm onaylanan projelere VCS'in web sitesindeki kayıt sisteminden online olarak ulaşılabilmekte, bu yolla karbon kredilerinin doğuşundan emekli edilmesine kadar şeffaf bir izleme mekanizması oluşmaktadır. Kasım 2008 yılından beri standard tarım, ormancılık ve diğer arazi ile ilgili projelerde kullanılmak üzere prensipler belirlenmiştir.

www.v-c-s.org

NEDEN KARBON AZALTIMI

Günlük hayatta farketmeden çok fazla karbon salımına neden oluyoruz, kullandığımız arabanın veya bindiğimiz uçağın yaktığı fosil yakıtlar, tüm gün açık bıraktığımız komputerimiz bile karbondioksit emisyonları yayıyor ve iklimin değişimine neden oluyor.